14 september 2017

CPR – verplichte strengere eisen voor bekabeling

by Dago in Databekabeling 0 comments

 

De Europese Verordening voor Bouwproducten (Construction Products Regulation ofwel CPR), komt tegemoet aan één van de voornaamste bezorgdheden van de Europese Autoriteiten, met name de veiligheid van mensen en goederen ingeval van brand. De CPR heeft tot doel om betrouwbare en eenduidige informatie te verstrekken over de specificaties van bouwmaterialen en dit door prestatiecriteria en bepalingsmethoden te uniformiseren.

De meeste bouwmaterialen zijn bestemd om gedurende lange tijd te worden verwerkt en gebruikt in gebouwen en in infrastructuur. Zich bewust zijnde van het belang van electrische- en van datakabels en de specifieke gedragingen ervan bij brand, heeft de Europese commissie beslist om voor deze kabels een specifieke classificatie op te stellen. Met ingang van 1 juli 2017 moeten de fabrikanten en leveranciers deze brandclassificatie toepassen.

Kabelproducenten zijn verplicht om kabels, voorafgaand aan de verkoop en de installatie ervan, op verschillende parameters zoals o.a. vlamverspreiding en warmteontwikkeling te laten testen en goedkeuren. Dit alles moet worden gecontroleerd door een officieel goedgekeurd testbureau dat werkt op basis van de geharmoniseerde Europese Normen. De prestaties worden omschreven in een DoP (Declaration of Performance), welke verplicht is voorafgaand aan het aanbrengen van de vereiste CE-markering op de officiële documenten die bij het product horen.

Gevolgen voor installateurs, distributeurs en klanten

Distributeurs moeten op hun beurt controleren of de geleverde kabels voldoen aan de vereisten van het CPR en de DoP-documenten ter beschikking stellen van de klanten, waardoor de tracering van de kabel tot bij de fabrikant mogelijk wordt.

Als één van de marktleiders in de installatie van gestructureerde databekabeling, juicht DAGO dit lang verwachte initiatief toe, maar ook als installateur zijn er gevolgen. De DoP-documenten van de geïnstalleerde kabel moeten steeds kunnen worden voorgelegd, dit moet enkel op de vraag van het keuringsorganisme of van de eindklant.

Tot wanneer mogen de huidige kabels nog geïnstalleerd worden?
Fabrikanten mochten de huidige kabels nog produceren en op de markt brengen tot en met 30 juni 2017. Daarna mogen enkel nog CPR-conforme kabels geproduceerd worden. De distributie en de installateurs mogen alle huidige kabels zonder tijdslimiet blijven gebruiken tot einde voorraad. Wanneer dat zal zijn, is moeilijk te voorspellen. Dit is een nationale beslissing en is dus enkel van toepassing in België.

Prijsimpact nieuwe reglementering?
Kabels met de Euroklasse Cca hebben een hoger prestatieniveau op vlak van brandgedrag dan de huidige F2-kabels. De huidige grondstoffen kunnen de hogere eisen rond het brandgedrag niet aan, waardoor de fabrikanten andere – duurdere – grondstoffen moeten gebruiken. Bovendien is ook het kostenplaatje van de verplichte jaarlijkse testen niet te verwaarlozen. Bepaalde kabeltypes zullen hierdoor gevoelig stijgen in prijs.

Wat met de keuring?
De keuringsorganismes passen het AREI toe, waarin de tabel van overeenstemming wordt opgenomen. Dit betekent dat kabels met een gelijkwaardige brandreactie door elkaar gebruikt mogen worden, tenzij dat anders werd voorgeschreven in bijvoorbeeld de richtlijnen of het lastenboek.

In nauw overleg met de klant of met zijn studiebureau zullen wij voor iedere kabel-vereiste een gepaste oplossing vinden en dit gebaseerd op onze jarenlange ervaring van kwalitatieve installaties van gestructureerde databekabeling.

 


Geef een reactie