12 april 2018

Smart building strategie: eerst het gedrag aanpakken, daarna de technologie

by Dago in Databekabeling 0 comments

Het is geen geheim dat technologie een invloed heeft op gedrag en dat geldt eveneens voor gebouwen. Terwijl we de nieuwste technologie vaak zien als een manier om de functionaliteit in een gebouw te doen stijgen, slagen we er niet altijd in om te vatten hoe technologie de manier kan veranderen waarop mensen die gebouwen gebruiken. Met andere woorden, we hebben de neiging om de rol van technologie te overschatten en de re-engineering van operationele processen te onderwaarderen. En deze evolutie van processen, eerder dan de technologie zelf, kan een grote impact hebben op kosten, effectiviteit en efficiëntie.

Om de relatie aan te tonen tussen technologie, gedrag en prestatie, volgen een aantal voorbeelden van slimme apparaten die gebruik maken van automatisering om gedrag te veranderen, controleren en aanpassen.

  • De slimme vork:  te snel eten kan leiden tot overeten, indigestie, brandend maagzuur en andere problemen. De slimme vork van HAPIfork verandert het eetgedrag door te volgen hoe snel gebruikers eten – het meten van de tijd die de vork nodig heeft om van hand tot mond te reizen – en hem te waarschuwen om te vertragen wanneer nodig. Er is een bijhorende app om het eetpatroon van de gebruiker te volgen via “fork portions” per minuut, evenals intervallen tussen “fork portions”.
  • Slimme vuilbakken: om het recycleren nog meer aan te moedigen, neemt de BinCam – een smartphone in een vuilbak – een foto van alles wat in de vuilbak wordt gegooid en plaatst deze op een Amazon dienst genaamd Mechanical Turk. Deze dienst analyseerd de foto’s en bepaald zo of een gezin correct recycleerd, nadien worden deze foto’s op facebook geplaatst met een beoordeling over de manier van recycleren. Denk alvast aan de groepsdruk en de mogelijkheden om hierdoor het recycleren aan te moedigen.

Wat deze apparaten gemeenschappelijk hebben, is niet de technologie, maar hun duidelijke focus op gedragsverandering. Mensen die deze producten zullen kopen en gebruiken hebben een duidelijk streefdoel, in deze gevallen zich niet overeten en beter recycleren.

De les voor gebouwen?

Deze apparaten lijken niet gerelateerd aan de werking van gebouwen, maar ze onderstrepen wel een belangrijke les. In gebouwen wordt er zo veel technologie ingezet, maar linken we deze ook met duidelijke objectieven en proces optimalisatie zoals de slimme vork zijn data gebruikt om mensen trager te laten eten.

De huidige markt weerspiegelt een aanhoudende penetratie van IT infrastructuur in gebouwen, nieuwe technologische systemen die een invloed hebben op energie en duurzaamheid, software applicaties en tools om data te analyseren. We kunnen met zekerheid zeggen dat al deze technologiën de werking van en in gebouwen beïnvloeden, maar hoe gebeurd dit exact en in welke mate? Gebruiken we die verandering op een manier dat deze onze doelen bevordert?

In het ideale geval houdt procesverandering in dat de workflow wordt geoptimaliseerd om deze efficiënter, effectiever, minder duur en beter afgestemd op bedrijfsstrategieën te maken. Er zijn tientallen workflows in een organisatie voor facilitair beheer: werkorders, ruimtelijke planning, voorraadbeheer, inkoop, onderhoud, testen en inspecteren, opschonen, aanbesteden, bedrijfscontinuïteitsplanning, kapitaalplanning en meer. Gegevens van deze activiteiten moeten bepalen of deze processen opnieuw worden ontworpen en hoe dit gebeurt.

Dashboards, welke in veel gebouwen en toepassingen gebruikelijk zijn, kunnen een goede tool zijn om te observeren hoe technologie tegenwoordig invloed heeft op gedrags- en procedureveranderingen in gebouwen. Technologie verzamelt gegevens van verschillende bouwsystemen en presenteert deze via een gebruikersinterface. De sleutel tot succes is het presenteren van de gegevens die voor een bepaalde gebruiker het belangrijkst zijn en dit op een bruikbare manier, zodat de gebruiker snel belangrijke informatie kan waarnemen en kan selecteren welke taken hij of zij moet doen om er gebruik van te maken. Alleen dan kunnen dashboards het gedrag beïnvloeden.

Hoe beginnen?

Als het uw bedoeling is om technologie toe te passen en discipline te bieden in operationele processen, hebt u een methodische aanpak nodig. Het startpunt omvat:

1) een beoordeling van bestaande processen;

2) de identificatie van pijnpunten en, nog belangrijker, de onderliggende oorzaken van die pijnpunten;

en 3) een evaluatie van strategieën en huidige bedrijfsdoelstellingen.

De sleutel hier is het duidelijk identificeren van de problemen. U wilt geen abstracte doelen en doelstellingen; je wilt concrete stappen. Als de voorgestelde wijziging bedoeld is om een workflow voor facilitaire engineers of technici te stroomlijnen, bepaal hiervan dan de voordelen en ontwikkel specifieke meetwaarden om de effecten en eventueel succes te meten. Bepaal ook de verwachte voordelen voor andere afdelingen. Een energiebeheerinitiatief kan bijvoorbeeld helpen bij de inkoop en boekhoudafdelingen, of een voorgestelde werkstroomverandering kan de coördinatie met de IT-afdeling verbeteren.

Twee doelen zouden deze veranderingen moeten aansturen: uw processen efficiënter of effectiever maken en die processen beter afstemmen op de bedrijfsstrategie.

Iedereen heeft er belang bij

Procesverandering is een activiteit die heel wat samenwerking vereist, dus er is een zeer brede organisatorische buy-in nodig. Ja, je hebt de hogere leidinggevenden en verschillende afdelingen aan boord nodig, maar het is ook van cruciaal belang om de mensen die direct worden getroffen door de voorgestelde veranderingen in hun dagelijkse werk, te betrekken en te coöpteren. Stel het juiste projectteam samen uit een dwarsdoorsnede van de organisatie.

Val niet ten prooi aan het verkoopspraatje

Technologie faciliteert en katalyseert procesverandering, maar is secundair aan de verandering zelf. Het aanschaffen van bouwtechnologie en automatisering zou dus een van de laatste stappen moeten zijn, en niet – zoals zo vaak het geval is – de eerste.

Al te vaak zal een verkoper een facility manager ontmoeten aan wie hij of zij hardware promoot waarvan beweerd wordt dat dit al hun problemen kan oplossen. De organisatie koopt misschien de technologie, maar met weinig of geen aandacht voor de onderliggende oorzaken van het probleem. Zo is de nieuwe hardware vaak niet de oplossing en zijn er in eerste instantie proceswijzigingen nodig.

In plaats van ten prooi vallen aan het verkoopspraatje, stel een lijst met vereisten en specificaties op en ga vervolgnes op zoek naar om informatie bij potentiële contractanten, gevolgd door een strakkere en herziene aanvraag voor voorstel met drie of vier aannemers die aan uw vereisten kunnen voldoen.

Meet twee keer, snij één keer

De implementatiefase van elke procesverandering moet beginnen met een pilot of testperiode. Dit is de proof-of-concept-fase, die aanpassingen mogelijk maakt voorafgaand aan een volledige uitrol, evenals pilotresultaten die kunnen worden gebruikt om financiële ondersteuning te krijgen voor een volledige uitrol. Tijdens deze testuitrol moet u alles meten en controleren en feedback krijgen van alle betrokkenen.

Maak verandering deel van uw DNA

Het idee om bestaande processen binnen bouwactiviteiten voortdurend te evalueren en indien nodig bij te stellen, moet een integraal onderdeel van het facilitair management zijn. Verandering kan moeilijk zijn. We hebben de neiging om in een comfortabele routine te verkeren en daar willen we ook blijven. Maar de cultuur van faciliteiten-managementafdelingen zou “systematische innovatie” moeten zijn, een beetje zoals de mindset van grote IT-bedrijven die voortdurend de grenzen verleggen. De alomtegenwoordigheid van technologie en de complexiteit van moderne gebouwen dwingen de faciliteitenafdelingen in dezelfde richting te denken.

 

BRON: https://www.greenbiz.com/blog/2013/04/18/smart-building-technology-behavior


Geef een reactie